Кой е Исус Христос?

Въпрос: Кой е Исус Христос?

Отговор: Кой е Исус Христос? За разлика от въпроса дали Бог съществува, много малко хора са поставяли под съмнение съществуването на Исус Христос. Обикновено се приема, че Исус е бил напълно човек, който е живял в земята на днешен Израел преди около 2000 години. Дебатът започва, когато се постави на обсъждане цялата личност на Исус Христос. Почти всяка основна религия поучава, че Исус е бил пророк, добър учител, или благочестив човек. Проблемът е, че Библията със сигурност ни казва, че Исус е неимоверно повече от пророк, добър учител или благочестив човек.

 

Ето какво пише К. С. Луис в своята книга „Обикновено християнство” (изд. Нов Човек, 1992г.) “Опитвам се да предпазя хората да не казват тази глупост, която често съм чувал да казват за Него [Исус Христос]: ‘Готов съм да приема Исус като велик морален учител, но не съм готов да приема твърдението му, че е Бог.’ Това е нещо, което не бива да казваме. Човек, който е само човек и е казал нещата, които Исус е казал, не би бил велик морален учител. Той би бил или луд, т.е. на нивото на човек, който казва, че е яйце, сварено на очи, или би бил самият дявол, излязъл от ада. Ти трябва да избереш. Исус Христос или е бил и все още е Божият Син, или е бил луд, или дори нещо по-лошо… Можеш или да го затвориш в лудницата, защото е малоумен; или да го заплюеш и убиеш подобно на зъл дух, или да паднеш в нозете му и да го наречеш Господ и Бог. Но нека престанем с тези снизходителни глупости, че е бил велик учител на хората. Исус не ни е оставил това като възможност за избор и не е имал намерение да го прави.

И така, какво казва Исус за Самия Себе Си - Кой е Той според собствените Му думи? Какво казва Библията за Него? Първо, нека разгледаме думите на Исус в Йоан 10:30: “Аз и Отец едно сме.” На пръв поглед това не изглежда като твърдение, в което Исус казва, че е Бог. Нека обаче видим как отвръщат юдеите на това Негово изявление: “Не за добро дело те замеряме с камъни, а за богохулство и защото Ти, бидейки Човек, правиш Себе Си Бог” (Йоан 10:33). Юдеите приемат изявлението на Исус Христос като твърдение, че е Бог. И в следващите стихове Исус така и не поправя юдеите, не им казва: “Не съм твърдял, че съм Бог.” Това потвърждава, че Исус наистина е имал предвид, че е Бог с думите: “Аз и Отец едно сме” (Йоан 10:30). Йоан 8:58 е друг пример. Исус заявява: “Истина, истина ви казвам: преди да е бил Авраам, Аз съм!” И отново, в отговор на думите Му, юдеите вземат камъни и искат да го убият (Йоан 8:59). Исус, който заявява за Себе Си: “Аз съм”, всъщност директно прилага към Себе Си старозаветното име за Бога (Изход 3:14). Защо юдеите биха искали отново да убият Исус с камъни, ако Той не е казал нещо, което те са смятали за богохулно, а именно – твърдението, че е Бог.

Йоан 1:1 казва, че “Словото беше Бог”. Йоан 1:14 заявява, че “Словото стана плът”. Това много ясно посочва, че Исус е Бог в плът. Ученикът Тома казва на Исус: “Господ мой и Бог мой” (Йоан 20:28). Исус не го поправя. Апостол Павел го описва като: “…нашия велик Бог и Спасител, Исус Христос” (Тит 2:13). Апостол Петър казва същото: “…нашият Бог и Спасител Исус Христос” (II Петрово 1:1). Бог Отец също свидетелства за личността на Исус: “А за Сина казва: ‘Твоят престол, Боже, е до вечни векове и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота” (Евреи 1:8). Старозаветните пророчества за Христос също заявяват Неговата божественост: “Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: Чудесен Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира” (Исая 9:6).

И така, както К. С. Луис заявява, да се вярва, че Исус е добър учител, не е една от възможностите за избор, които ни се дават. Исус ясно и безспорно заявява, че е Бог. Ако не е Бог, тогава е лъжец и, следователно, не е пророк, добър учител или благочестив човек. В опитите си да обяснят думите на Исус, съвременните “учени” твърдят, че “истинският исторически Исус” не е казал много от думите, които Библията му приписва. Кои сме ние, че да спорим с Божието слово относно това какво е казал Исус, че е, или, че не е. Как може един учен, който живее две хиляди години по-късно след Исус, да има по-правилно разбиране за това какво е казал или не е казал Исус, от онези, които са живели с Него, служели са с Него и са били поучавани от самия Исус (Йоан 14:26)?

Защо е толкова важен въпросът относно истинската самоличност на Исус? Защо е толкова важно дали Исус е Бог или не? Най-важната причина да се знае дали Исус е бил Бог или не, е, че ако не е бил Бог, тогава смъртта му не би била достатъчна да плати наказанието за греховете на целия свят (I Йоан 2:2). Единствено Бог може да плати за това безкрайно голямо наказание (Римляни 5:8; II Коринтяни 5:21). Исус трябва да е бил Бог, за да може да плати нашия дълг. Исус трябва да е бил и човек, за да умре. Спасението е възможно единствено чрез вяра в Исус Христос! Именно поради божествеността Си Исус е единственият път за спасение. Именно защото е Бог, Той казва: “Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен” (Йоан 14:6).

 

 

---

Автор: Отговорени библейски въпроси