За Църквата

Църквата е създадена от Исус Христос и Неговите ученици и последователи преди около 2000 години. В денят на Петдесятница последователите на Исус получиха сила от Бог да изпълнят Неговата мисия. Така че, като казваме нашата мисия, ние разбираме, че това е дадената ни мисия от Бог, а не самоцелната мисия на човек или група хора.
Основната цел на Църквата е да изяви истината на хората и най-вече да каже добрата новина на всеки човек: чрез покаяние и вяра в Исус Христос има спасение от смъртта и вечен живот! 
Също подобна цел е да учи хората на правдата от Бога, като утвърждава вярващите в спасението им.

Самият Исус поставя тези цели на църквата Си, като каза: ...даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и на Святият Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.” Амин.

Евангелие от Матей 28:18