Кой е Исус Христос?

Въпрос: Кой е Исус Христос?

Отговор: Кой е Исус Христос? За разлика от въпроса дали Бог съществува, много малко хора са поставяли под съмнение съществуването на Исус Христос. Обикновено се приема, че Исус е бил напълно човек, който е живял в земята на днешен Израел преди около 2000 години. Дебатът започва, когато се постави на обсъждане цялата личност на Исус Христос. Почти всяка основна религия поучава, че Исус е бил пророк, добър учител, или благочестив човек. Проблемът е, че Библията със сигурност ни казва, че Исус е неимоверно повече от пророк, добър учител или благочестив човек.

 

Read more: Кой е Исус Христос?

Имало ли е възкресение?

Имало ли е възкресение?

Едва ли има човек в съвременния цивилизован свят /към който естествено се числи и България/, който не е чувал историята за Възкресението. Но мненията за нея са много различни. Повечето хора не вярват във възкресението, но най-често причината е, че “това просто не може да бъде”. Явно е, че хората умират и не възкръсват и тази история положително трябва да е легенда, мит, израз на човешката мечта за безсмъртие. 

Read more: Имало ли е възкресение?

Бог съществува ли?

Въпрос: Бог съществува ли? Има ли доказателства за съществуването на Бога?

Бог съществува ли? Интересно ми е, че толкова много време се отделя на този дебат. Най-последните изследвания показват, че 90% от хората в света днес вярват в съществуването на Бога или на някаква по-висша сила. Въпреки това отговорността за това да се докаже по някакъв начин, че Бог съществува се поставя върху онези, които действително вярват в това. Аз лично смятам, че трябва да е обратното.

Read more: Бог съществува ли?

Как да получа Божието опрощение?

В Деяния 13:38 се заявява: “И така, братя, нека ви бъде известно, че чрез Него се проповядва на вас прощение на греховете.”

 

Какво представлява прощението и защо се нуждая от него?

Думата “прощавам” означава да избърша дъската, да се извиня, да анулирам дълг. Когато постъпим зле с някого, ние се нуждаем от неговото прощение, за да се възстановят отношенията ни. Прощението не се дава, защото съгрешилият човек заслужава да му бъде простено. Никой не заслужава да му бъде простено. Прощението е дело, което е израз на любов, милост и благодат. Прощението е решение да не държиш обида срещу някого, независимо от това какво ти е направил.

Read more: Как да получа Божието опрощение?