История

Основата

Църквата е създадена от Исус Христос и Неговите ученици и последователи преди около 2000 години. В денят на Петдесятница последователите на Исус получиха сила от Бог да изпълнят Неговата мисия. Така че, като казваме нашата мисия, ние разбираме, че това е дадената ни мисия от Бог, а не самоцелната мисия на човек или група хора.
Основната цел на Църквата е да изяви истината на хората и най-вече да каже добрата новина на всеки човек, че чрез покаяние и вяра в Исус Христос има спасение от смъртта и вечен живот! 
Също подобна цел е да учи хората на правдата от Бога, като утвърждава вярващите в спасението им.

Самият Исус поставя тези цели на църквата Си, като каза: “ ...даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и на Святият Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. ” Амин.

Евангелие от Матей 28:18

 

 

Местна Църква

Евангелска Петдесятна Църква - Плевен е установена през 1922г. и официално регистрирана през 1928г. За повече от 30 години, богуслуженията се извършваха в една малка барака в близост до ЖП гарата на гр. Плевен. Бараката е построена от предишният пастир на църквата Димитър Русинов и Натанаил Цачев от гр. Троян, който е мъченик за вярата, починал в затвора.

По време на тоталитарния комунистически режим, евангелска петдесятна църква се бори за оцеляване всред гонения и притеснения.

През 1989 тоталитарният режим е свален и започва голямото съживление на евангелското движение в България. Членовете на църквата в гр.Плевен нарастват до 600 човека.

По късно настъпва отстъпление. От църквата се отсяват хора, които не успяват да се задълбочат във вярата. Първоначалната еуфория от чудеса и съживление се заменя със сериозен духовен живот на покаяние и следване на Исус, което не допада на всеки.

 

Настояще

Сега църквата в гр.Плевен наброява около 300 човека и провежда богуслуженията си в нов молитвен дом намиращ се на ул."Балчик"-5.

Пастор на църквата е п-р Младен Маринов.