Разбирателството в брака

(по Пол Турние)

За да постигнем брака, който трябва да имаме според намеренията на Бога за брака и изискванията, описани в Библията, трябва да има разбирателство между брачните партньори. Първото условие за взаимно разбирателство е желанието за това, копнежът по него. Ако се вслушаме в разговорите около нас – между народи и брачни партньори – в по-голямата си част те са диалози между глухи. Всеки говори с намерението преди всичко да изложи собствените си идеи, да се оправдае, да се защити и обвини другия. Много брачни двойки живеят тихо и мирно, без да се нараняват чрез груби обиди, побоища, разправии и кавги, но са отдалечени един от друг поради липса на истинско разбиране.

 

Read more: Разбирателството в брака

Покорството на жената в брака

Какво представлява библейското покорство?

 

Основният текст,  в който се говори за женското покорство, е в Ефесяни 5:21,22 “и се подчинявайте един на друг в страх от Христа. Жени, покорявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа”

 

Покорството е доброволно предаване на волята на брачния другар, използвайки собствено право на избор. Или друг превод: Да се претопиш в един мъж, но да запазиш себе си като личност. Жената трябва да се покорява на Бога и след това на мъжа си.

 

Read more: Покорството на жената в брака

Защо жените не се покоряват на мъжете

Причините са много и ето едни от тях:

1. Жените мислят, че Божията благодат ги защитава и им дава повод за непокорство - използват Божията благодат за извинение за непокорството си. Когато жената от позицията на човешката си праведност не се покорява на съпруга си, тя се заблуждава, че Бог няма да й търси сметка.

2. Много жени не се покоряват от страх, че мъжът им може да направи нещо, с което да им напакости.

 

Read more: Защо жените не се покоряват на мъжете

Власт и покорство в брака

Гергина Кирякова, от Евангелска баптистка църква гр. Сандански със служение “Предбрачно, брачно и семейно съветване”, гостува в ЕПЦ Плевен, където проведе тридневен семинар-поучение. На 25 март поучението бе  отправено към жените, на 26 март в сутрешната сесия бяха поканени тийнейджъри и младежи, а следобедната сесия  бе за семействата.

Предлагаме някои от темите, застъпени в семинара.

Власт и покорство в брака

 Властта в света

От къде идва властта? Всяка човешка власт е дадена от Бога - Рим.13:1-3 “Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога и колкото власти има, те са отредени отБога...”

 

Read more: Власт и покорство в брака

Брак и развод

Развод и повторен брак – това е изпитание, пред което се изправя съвременната църква. Много християни – Божии деца – отиват в съда и искат развод. Какво казва Божието Слово по тези въпроси? Необходимо е да се изследва внимателно и да се открие истината в Него.

 

Преди да говорим по тези проблеми, нека отново погледнем какво е бракът. Бракът е Божие, а не човешко дело. Бракът е основополагаща институция, основен елемент на цялото човешко общество. Създаден е преди църквата, училището, обществото. Той е в основата на тези институции. Тези институции ще са здрави, ако браковете са здрави.

 

Read more: Брак и развод