Добре дошли

Ние сме тук за да ви кажем, че ви обичаме и най-вече, че Бог ви обича.Искаме да ви благословим с думите на Божия Син, Господ Исус Христос:
"Аз съм светлината на света! Който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота!"

Ев. на Йоан 8:12

 

Евангелска петдесятна църква Плевен е общество от покаяни и новородени вярващи, които приемат основните истини на Божието Слово и се стремят да ги прилагат в своя личен и обществен християнски живот.

Църквата ни се стреми да изповядва публично истините на Христовото учение, като по този начин изпълнява заповедта на Господа да бъде “сол и светлина на света” около себе си.

Има за цел, чрез благовестието за Исус Христос, да достигне грешниците в света около себе си и да съдейства за разширяване на Божието царство в града, където се намира. За тази цел, църквата ни се доверява на силата и водителството на Бога, предоствени й чрез благодатта на Святия Дух.

Съгласно Божието Слово, църквата ни има ръкоположени служители (презвитери и дякони), които служат според способностите, талантите и дарбите, предадени им от Бога за цялостното благословение на местното Христово тяло.

Църквата се ръководи от пастир, който подпомаган от Духовен съвет, избиран от Общото събрание на членовете, се грижи за цялостното състояние на църквата и взема решения отнасящи се до нейния духовен и материален живот.

Ние се стремим да поддържаме братски, приятелски отношения с всички християнски общества, които приемат истините на Божието Слово и живеят по техните правила.

Църквата ни е част от Съюза на Евангелските Петдесятни Църкви в България, в който членуват около 500 други църкви, изповядващи общата доктрина за кръщението, силата и проявлението на Святия Дух в живота на вярващия.

Църквата се издържа финансово чрез волните дарения на своите членове и посетители.
Църквата е юридически регистрирана, с утвърдено ръководство и призната от законите на Р.България.

 

Заповядайте на Богуслужение!

Редовни служби:

  • неделя от 10:00 часа
  • вторник от 17:00 часа
  • четвъртък от 17:00 часа