Небесното Царство – скритото имане

1. ЩО Е НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО?

Матея 13:44 -“Небесното царство прилича на имане, скрито в нива. И като го намери човек, взе го и го скри отново и отиде и продаде все що имаше и отиде та купи тази нива.” Имането беше много, много ценно. Що е Небесното царство? Това е царството на Бога, което се изгражда в нашите сърца. То е царство, подчинено на Небесните закони, на Божествените закони. И тези Божествени закони се установяват в сърцата ни, защото ние сме Божии синове и дъщери.


Небесното царство един ден ще възтържествува над цялата земя, когато Христос дойде. Но за сега Неговата Църква е тази, в която се изгражда Небесното царство - Божието царство. Как Божието слово характеризира Небесното царство: То прилича на съкровище, на имане скрито, в нива. Не е на открито, за да може всеки един да го види и да го намери. Защо Небесното царство е скрито, може да попита някой? То е скрито от някои хора и е открито за други хора. Това не е ли несправедливост? Да се крие от едни, а да се открива на други? В своя промисъл, Бог е скрил Небесното царство за тези, които го търсят. Така че, макар да не се вижда, то може да бъде намерено от всеки един, който го търси. Но е скрито от онези, които не го търсят. Защото ако бъде изложено за тях, те могат това съкровище да го опетнят, да го опорочат, да го оплюят, да се подиграят с него и т.н.

Какво всъщност представлява това съкровище? Какво е Небесното царство? Като отворим страниците на Свещеното писание, ние четем, че Божието царство не е ядене и пиене, макар, че всеки ден ядем, а трябва и да пием. Небесното царство не е злато и сребро, макар, че в този живот се нуждаем от пари, за да живеем нормален човешки живот. Небесното царство -това не са удоволствията на този свят, от където и да ги погледнем. Тогава какво представлява?

Апостол Павел в посланието към Римляните казва че: “Небесното царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух.” (Рим. 14:17). И ако човек желае да разбере какво е Небесното царство -това скрито имане, той трябва да започне да копае в Божието слово. Защото, за да намериш едно съкровище, трябва да знаеш къде да го търсиш и да го изкопаеш. Да, Бог ще ти помогне и ще те насочи точно там, където е скрито това съкровище: “Търсете и ще намерите …” (Мат. 7:7 )

И когато това съкровище е в сърцата ни, тогава нашия живот ще се промени, защото “Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух.”

2. НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Е ПРАВДА

Всеки човек, който копнее за един променен живот и за спасение на своята безсмъртна душа, може да разбере това от страниците на Свещеното писание. Тази правда, за която се говори в Божието слово е наречена Исус Христос, Божият Син, Предвечното Божие слово, въплътено в човешка плът. Той е нашата правда и чрез Него ние имаме мир с Бога. Така че, за да имаме спасение на нашите безсмъртни души, ние трябва да приемем за Спасител в живота си Божия син Исус Христос, чрез покаяние и вяра.

Ние нямаме наша правда. Може някой  дапретендира и да каже: “Че какво толкова лошо съм сторил? Не съм направил това, не съм направил зло...” Чудесно, много добре. Ти си много мораленчовек. Едно нещо обаче не ти достига. Приел ли си Исуса в живота си за свой личен Спасител? Защото дори да си много морален, много етичен и внимателен в обноските си с хората и в личния си живот, ти имаш нужда от спасение. Дори само един път да е сгрешил човек в живота си, той е виновен пред целия закон. Още повече, че ние идваме в един свят пълен с грях и с беззаконие: “Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми.” (Псалом 51:5)

Малко или много ние сме грешници. Ние сме подчинени на закона за преходността и смъртта. Ние се нуждаем много от спасение на нашите безсмъртни души. Ние се нуждаем да имаме пълна увереност къде ще отидем утре, когато земните ни дни свършат. Философията на света е много глупава: “Яж и пий, носи си новите дрехи, греби от живота с пълни шепи, защото утре ще умреш и всичко ще свърши.” Тази философия е сатанинска, тя не е истина. Ние ядем и пием, за да живеем, но целта на нашия живот не е яденето и пиенето. Коремът не е нашият Бог. Ние трябва да се трудим - да печелим пари според възможностите си, силите и способностите си, за да можем да подреждаме живота си и да живеем нормално. Дори с това, което печелим можем да помогнем и на други. Но нашата цел не са парите. Защото и милиарди да има човек и купища злато да има, един ден той ги оставя. Не може да ги изяде, не може да ги изпие и един ден си заминава от този свят. Въпросът е:“Къде ще отидеш когато се свършат земните ти дни?”

Гробът не е решение на въпроса. Животът продължава и след смъртта. Има вечен живот в присъствието на Бога, има и вечно наказание и отхвърляне извън присъствието на Бога. Кое ще избереш? Разумният човек трябва да избере живота. Затова: “… изберете живота, за да живееш ти и потомството ти.” (Второзаконие 30:19). И тогава ние разбираме, че този пълноценен живот го имаме само в Господа, защото Той е изворът на истинския живот (Псалом 36:9).

Така, че правдата, която ни е необходима, за да отидем при Бога е в Христа Исуса, ачовешката правда е като една мръсна дрипа. И ако човек е честен пред себе си, нека да застане в усамотение и размисъл за живота си и ще започне да казва: “Как можах да направя това? Как можах да кажа онова?” Да! Божието царство е правда. В Исуса Христа, чрез Христовата кръв, ние сме оправдани и имаме достъп до Небето.

3. НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Е МИР

Всеки един знае какво нещо е да нямаш мир в сърцето си. Всеки един от нас е бил измъчван от безпокойство, от съмнение и отчаяние, от безизходица. Това е същински ад. И право е казал някой, че тук на земята също има ад, докато сме живи. И този ад се намира в сърцата на хората.

Божието слово обаче казва, че ние можем да имаме мир в Христа Исуса. Мир може да има само в присъствието на Князътна Мира, Който твори мир. Приемайки с вяра Исус в сърцата си ние наследяваме този мир. Мирът, който никое знание на тази земя не може да обясни и не може да даде. “...и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.” (Фил. 4:7) Това е Божието царство – правда и мир. Мир с Господа.

4. НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Е РАДОСТ

За какво можем да се радваме? Когато знаем, че нашите безсмъртни души са спасени, когато изпитваме това блаженство и този мир, когато сме оправдани в Христовата кръв, тогава ние имаме радост. И тази радост също не е като радостта от света. За това Божието слово казва: “Радвайте се всякога в Господа.” (Фил. 4:4) Винаги помнете, мислете и знайте какво Господ е направил за нас на Кръста и какво е приготвил за нас на Небесата: “Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил, Бог за тия, които Го любят.” (1 Кор.2:9)

5. ЕЛА ПРИ СПАСИТЕЛЯ

Когато имаме тези скъпоценни обещания, когато се задълбочим и разсъждаваме, под водителството на Святия Дух, тогава духовния човек започва да разбира какво е Божието царство и съзнателно се стреми да бъде участник в него. И не е трудно да станеш участник в Божието царство. Тук не се искат заслуги, не се иска да правиш велики неща, за да можеш да учудиш Бога и да Го накараш най-после да те приеме. Тук се иска да дойдеш при Него с дух съкрушен, със сърце съкрушено и разкаяно и да кажеш: “Боже, аз вярвам в Тебе и Те обичам и искам да бъда твой.” Тогава Богще те прегърне с Бащинската Си любов и ще видиш как Божието царство почва да се изгражда в твоето сърце.

Ще започнеш да живееш с тази вяра и убеденост за Божията правда, която ти е дадена даром, чрез вяра. Ще почнеш да чувстваш този мир и да го обичаш повече от всичко друго на този свят. Ще почнеш да се радваш с онази радост, която светът не познава, която е радост дори сред най-големите изпитания. Слава да бъде на Бога Небесното царство е като имане, като съкровище скрито в нива и като го намеричовек, скрива го всърцето си иго пази. Не го дава на кучетата и на свинете, да не го стъпчат и да се обърнат да го разкъсат. Да, всеки, който търси Божието царство ще го намери. Няма такъв човек, който ако е потърсил искрено Божието царство, да не го е намерил. Бог казва: “И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.”(Еремия 29:13) Амин!

 

Category: