Служение с тийнейджъри

Всяка събота от 14:30 часа в църквата се провежда среща на тийнейджъри, където може да се задават въпроси, да се споделят преживявания, да се празнуват рождени дни, да се хвали Бог...

Ако си млад човек от 13 до 19 години, заповядай в тийнейджърския ни клуб!