- Евангелска Петдесятна Църква - Плевен - Евангелска Петдесятна Църква - Плевен - Евангелска Петдесятна Църква - Плевен - Евангелска Петдесятна Църква - Плевен - Евангелска Петдесятна Църква - Плевен